Til organisationer mv.

på vedlagte høringsliste

 

 

 

 

 

 

L 167 – Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død)

 

Ovennævnte lovforslag er vedlagt og sendes hermed i høring. Skatteministeren har fremsat lovforslaget i Folketinget i dag den 28. marts 2008.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til pskerh@skm.dk senest den 14. april 2008.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på tlf.nr. 3392 4507. 

 

Med venlig hilsen

 

Peter Bak

Skatteministeriet