Til virksomheder og myndigheder

på vedlagte liste

Høringsbrev – teknisk høring

Med henblik på teknisk høring fremsendes L 168, 169 og 170  – Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Implementering af energiaftalen), Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider og Forslag til lov ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion).

Der er ligeledes vedlagt et resumé af lovforslaget.

Det vedlagte lovforslag er fremsat i Folketinget fredag d. 28. marts 2008.

Skatteministeriet skal venligst anmode om eventuelle bemærkninger til forslaget senest torsdag d. 17. april kl. 12.00. Bemærkningerne bedes sendt til [mail|pafgft@skm.dk].

De modtagne høringssvar med bemærkninger og skatteministeriets kommentarer hertil vil efterfølgende blive sendt til Folketinget inden 1. behandlingen af lovforslaget.

Det fremsatte lovforslag kan findes på www.skm.dk og www.folketinget.dk

Eventuelle spørgsmål vedrørende L 168 og L 170 kan rettes til Louise Bank tlf. 3392 4496 eller Marie Louise Hede tlf. 3392 4508. Spørgsmål vedrørende L 169 kan rettes til Jens Peter Licht tlf. 3392 4758.