Fra:                  Helle Jensen <hej@fsr.dk>

Til:                    Jesper Leth Vestergaard <jlv@skm.dk>

Modtaget:         24-04-2007 14:18:25

Emne:                           Vedr.: H051-07 -Høringssvar fra FSR -  Høring af lovforslag om ændring af tonnageskatteloven

___________________________________________

Kære Jesper Leth Vestergaard

Skatteministeriet har ved e-mail af 10. april 2007 fremsendt ovennævnte

høring med anmodning om foreningens bemærkninger.

Efter at have gennemgået høringsmaterialet skal vi meddele, at foreningen

for nærværende ikke finder anledning til kommentarer.

Med venlig hilsen

Helle Jensen

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer - FSR

Revisorernes Hus

Kronprinsessegade 8

DK-1306 København K

Tlf.: +45 3393 9191

Fax: +45 3311 0913

E-mail: fsr@fsr.dk

Homesite: www.fsr.dk

"Jesper Leth Vestergaard" <jlv@skm.dk>

10-04-2007 13:02

Til

<Samfund@advocom.dk>, <info@cepos.dk>, <cosea@co-sea.dk>, <skatafd@di.dk>,

<jn@dts.nu>, <Letbyrder@eogs.dk>, <sekretariat@fdr.dk>, <frr@frr.dk>,

<fsr@fsr.dk>, <ae@net.dialog.dk>, <gus@shipowners.dk>,

<info@shipowners.dk>, <Jesper.Kiholm@Skat.dk>, <thor@softpartners.dk>

cc

Emne

Høring af lovforslag om ændring af tonnageskatteloven

Skatteministeriet sender hermed lovforslag om ændring af

tonnageskatteloven i høring. Fristen for indgivelse af høringssvar er kl.

12, den 24. april 2007

Svar bedes sendt til pskerh@skm.dk og til jlv@skm.dk.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til undertegnede.

Mvh

Jesper Leth Vestergaard

Specialkonsulent/ Adviser

Skatteministeriet/ Ministry of Taxation

SkatErhverv

E-mail: jlv@skm.dk

Tlf: (+45) 33 95 42 72

Officielle mails bedes sendt til områdets mailadresse: pskerh@skm.dk